Overcoming the shortage of funding and the lack of liquidity caused by the epidemic outbreak of COVID-19.

Project number: BG16RFOP002-2.073-3517-C01

Funding: 10 000

EU funding: 8500

National Funding: 1500


Проект и главна цел: Проект № BG16RFOP002-2.073-3517-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 “ Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Бенефициент: БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪН ООД
Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв.
европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 17.07.2020 г.
Край: 17.10.2020 г.

Copyright © brandnewcommunications 2018