БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД (По-долу BNC)
Условия за ползване на
BNC услуги

 1. Общи разпоредби, приложно поле, понятия

1.1 УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Страна по договора в рамките на договора за ползване и собственик на уебсайта е БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, с ЕИК 206339753, гр. София, бул.“Васил Левски“ № 60,

Електронен адрес: promo@brandnewcommunications.com (по-долу„ние“ или „нас“).

Моля прочетете тези условия внимателно преди да ползвате услугите на BNC. Със създаването на потребителски профил (виж точка 4), влизането в системата и ползването на услугите на BNC, Вие декларирате, че сте съгласни с тези условия. При регистриране от Вас ще бъде поискано съгласие с условията за ползване. Условията за ползване се прилагат за всякакво ползване на услугите на BNC, включително за бъдещи договори, оферти, услуги и доставки от наша страна.

Тези условия на ползване могат в отделни случаи да бъдат допълнени, изменени или заместени чрез допълнителни условия, които са приложими за съответните  услуги на BNC. Когато ползвате конкретна услуга на BNC с отделни условия за Вас са приложими условията, които са валидни за съответната BNC услуга (“Условия на ползване“). Ако тези условия за ползване противоречат на съответните условия за ползване на услугата, предимство имат условията за ползване на услугата.  

1.2. Общите търговски условия се прилагат за всички договори за предоставяне на услуги, които BNC сключва във връзка с предоставяне на интернет услуги с фирми, търговци, юридически и физически лица. По-специално, те се прилагат за всички потребители на интернет платформата, с действие от първия осъществен достъп и регистрация на платформата.

1.3. Приложими са единствено тези търговски условия..

1.4. Запазваме си правото по всяко време, по наша преценка и при съобразяване с интересите на потребителите, да променяме и допълване тези търговски условия за да се изпълнят променени или нови правни положения, нови предлагани услуги от BNC и съществуващи празноти в регулаторната рамка. Промените в търговските условия се съобщават на страните по договора  на електронна поща и/или с обявяването им на сайта, при обозначаване на  променените разпоредби и се считат за одобрени, ако страната по договора продължи правоотношението без да отправи възражение в писмен вид в рамките на 4 седмици. Едва след изтичане на този срок без постъпване на възражение, промените имат действие по отношение на Вас. В нашето уведомление ще дадем указания за промени в срока, както и за последствията в случай на липса на реакция от Ваша страна и неспазване на срока. Срокът се счита за спазен при изпращане в срок на възражението.

В случай на възражение от страна на договорния партньор, условията, приложими до този момент за съответните договорни отношения, остават в сила. Вашите договорни права за прекратяване остават незасегнати.

1.5. Тези търговски условия се допълват от уредбата за защита на данни, както и от ценовите листи в тяхната актуална версия, както и от всички условия за услугите, които могат да се прилагат за услугите на BNC.

1.6. Тези търговски условия могат да бъдат разпечатани от потребителя или да бъдат записани на траен носител.

 1. ЗАЩИТА НА ДАННИ

Моля прочетете и нашата политика за защита на лични данни, валиднa по отношение на Вашето ползване на всички услуги на BNC.

 1. ЕЛЕКТРОННА КОМУНИКАЦИЯ

Ако използвате BNC услуга или ни изпращате имейли, текстови съобщения или други съобщения от Вашия компютър или Вашия мобилен апарат, Вие осъществявате комуникация с нас по електронен път или в писмена форма. Ние ще комуникираме с Вас по различни начини и средства по електронен път, например чрез имейл, текстови съобщения и чрез публикуването на електронни съобщения или други комуникационни материали на нашия уебсайт или в рамките на нашите BNC услуги. За целите на договора, Вие се съгласявате да получавате от нас и комуникация в писмена форма и се съгласявате, че всички съгласия, съобщения, публикации и други форми на комуникация, които ние Ви изпращаме по електронен път, не изискват писмена форма, освен ако задължителни приложими нормативни разпоредби не изискват друга форма на комуникация.

 1. Вашият потребителски профил, сключване на договор

4.1. Ако използвате услуга на BNC, Вие носите отговорност, както да гарантирате поверителността на Вашия профил и парола, така и за ограничаването на достъпа до Вашия компютър и Вашия мобилен апарат. От Вас ще бъде поискано да предприемете всички необходими и подходящи стъпки, за да гарантирате, че Вашата парола ще бъде запазена поверително и сигурно съхранявана. Вие сте длъжни незабавно да ни уведомите, ако имате съмнение, че трети лица са получили информация за Вашата парола, че паролата се използва по неоторизиран начин, има вероятност за това или Вие предполагате такава възможност. Ако виновно нарушите горепосочените задължения, Вие отговаряте за всички активности, които са били предприети от Вашия профил или парола, най-късно до известяване за възможната злоупотреба с Вашия потребителски профил или парола.

 

4.2. Вие носите отговорност за това, че данните, които ни посочвате, са точни и пълни, както и че ни уведомявате за всякакви промени по отношение на дадената от Вас информация. Вие можете да видите и актуализирате информацията, която сте ни дали, както и настройките на Вашия профил в полето „ Моят потребителски профил“ на уебсайта.

4.3. Потребителското правоотношение (сключване на договор) започва от момента на успешната регистрация на потребителя и чрез приемане на регистрацията с предоставяне на право на достъп и активирането на личния профил (потребителски профил).

4.4. С попълването на регистрационния формуляр, Вие подавате обвързваща оферта за сключване на договор за използване на услугата. За да направите това, всички полета с данни във формуляра за регистрация трябва да бъдат попълнени пълно и правилно. Преди да изпратите регистрационния формуляр, имате възможност да коригирате грешки при въвеждане, като щракнете върху съответните полета.

4.5. Договорът между потребителя и нас възниква с приемането на заявлението за откриване на акаунт. Постъпването на заявлението за откриване на потребителски профил ще бъде потвърдено незабавно по електронен път на имейл адреса, предоставен от потребителя. Потвърждението за получаване не представлява обвързващо приемане на заявлението. Потвърждението за получаване може да се комбинира с декларация за приемане. Декларацията за приемане може да бъде направена изрично или чрез активиране на потребителския профил.

4.6. Текстът на договора не се записва от нас. Затова Ви препоръчваме да съхранявате внимателно декларацията за приемане.

4.7. Договорите с Вас ще бъдат сключени единствено на български език.

 1. Работно време и достъпност на интернет платформата, системни грешки

5.1. По правило, интернет платформата е на разположение на потребителите от понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. През останалото време платформата ще е достъпна, но връзка с BNC ще имате в часовете между 9 и 18 часа и дните от понеделник до петък.

Осигуряваме максимална достъпност до нашата платформа, но не може напълно да бъде изключено наличието на системни грешки. Смущенията в интернет мрежата и в технологията за достъп на потребителя не са наша отговорност.

5.3. Класифициране на системни грешки

От гледна точка на търговските процеси, поддържани от онлайн платформата, някои функции, които се използват на мястото на продажба, са особено важни. Следователно се прави разлика между следните класове системни грешки:

 • Намалена наличност на системата: загуба на функции, различни от функциите на точката на продажбата. Налице е една намалена наличност на системата, когато функциите, които не се използват при точката на продажбата, повече не са достъпни; това са и други функции по поддръжка на основни данни, по управление на потребители, по импортиране на интерфейс. При намалена наличност на системата, функциите на точката на продажбата, по-специално регистрацията на стоки и отчитането на търговските услуги, все още са налични.
 • Недостъпност на системата: Загуба на всички системни функции. Недостъпност на системата е тогава налице, когато всички системни функции се загубят или адресът brandnewcommunications.com не е достъпен. BNC гарантира чрез всички съвременни стандарти на техниката съответните мерки, както и чрез споразумения за услуги със своите доставчици, следните системни наличности или максимални пропуски:
 • Намалена наличност на системата: Максимум 3% от предвиденото работно време, максимално време на загуба 18 часа.
 • Недостъпност на системата: Максимум 1% от предвиденото работно време, максимално време на загуба 6 часа.

5.4. Обявени дейности по поддръжка

При услугите на BNC и на нашия уебсайт има планирани и обявени дейности по поддръжка, през които определени функции или онлайн системата не са достъпни. Тези дейности по поддръжка, доколкото съвпадат с предвиденото време за работа на онлайн услугите, се обявяват най-малко три дни предварително. За дейности по поддръжка, които са извън работното време, не се изисква предварително уведомяване.

 1. Задължения на потребителите

6.1 Потребителят е длъжен да използва услугите на BNC по подходящ начин. Той по-специално е длъжен

 • да гарантира, че мрежовата инфраструктура или части от нея не са претоварени от прекомерно виновно, т.е. извъндоговорно използване;
 • да не използва възможностите за достъп до услугите на BNC за злоупотреба и да не извършва противоправни действия;

 

 • да гарантира изпълнението на законовите разпоредби, както и на административните изисквания, за които е уведомен.
 • да гарантира издаването административни разрешителни, които са негово задължение, доколкото те са необходими в момента или в бъдеще за участие в BNC услугите ;
 • да се съобразява с приетите основни принципи на сигурност на данните, по-специално да пази поверително паролите и незабавно да промени или да инициира промени, в случай че има предположение, че неоторизирани трети лица са получили информация за тях;
 • при разпознаване на дефекти или вреди незабавно да уведоми BNC (индикация за неизправност);
 • да предприеме всички мерки в рамките на разумното, за да позволи идентифицирането на дефектите или повредите и причините за тях или за улесняване и ускоряване на отстраняването на неизправността;
 • след посочване на индикация за неизправност да възстанови разходите на BNC, възникнали при проверка на съоръжението, ако и доколкото след проверката се установи, че неизправността е в сферата на отговорност на потребителя
 • да декларира доходите си от получените промоционални добавки при спазване на изискванията на ЗДДФЛ, като включи същите в годишната данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

 

6.3. Ако потребителят виновно нарушава горепосочените задължения и ако той не преустанови нарушението въпреки предварителното предупреждение, BNC има право да прекрати договорното правоотношение без да спази срока за предизвестие.

6.4. Потребителят е отговорен сам за всички разрешителни и разрешения, които са необходими за да получи онлайн услугата.

6.5. Потребителят ще има достъп и ще получава само данни и информация, които има право да получава съгласно сключените споразумения. Потребителят потвърждава, че ще компенсира BNC за всички вреди, които BNC претърпява в резултат на виновно получаване, обработка или предаване на данни, различни от тези, предназначени за него.

6.6. Освен това потребителят е длъжен да използва онлайн услугата и съдържащата се в нея информация само в рамките на своя договор и за свои собствени цели. Потребителят се задължава да не използва онлайн услугата за противоправни цели или да не разрешава нейно използване за такива цели.

 1. Гаранция

7.1. BNC ще направи всичко възможно, за да гарантира точността и надеждността на онлайн услугата.

7.2. По-специално, BNC ще направи всичко възможно, така че отговорните служители и други представители да съобразяват анонимността на потребителя по отношение на трети лица. Трети лица в този смисъл не представляват органите, от които потребителят получава информация, съответно тези на които предава информация. BNC ще препрати всяка информация, която ще бъде предадена при съобразяване с услугата , в съответствие с договора.

7.3. Услугите на BNC се използват за обмен на информация между производителите, техните търговски партньори и крайните потребители.

Информацията, обменяна чрез услугите на BNC, е подложена на обширни и внимателни проверки. Проблемите в областта на качеството на данните могат да бъдат бързо и изчерпателно съобщени на участниците в онлайн услугата.

Извън тези мерки BNC не гарантира, че информацията, съдържаща се в онлайн услугата, е точна, пълна и обширна.

 1. Промяна на предлаганите услуги

BNC си запазва правото да разширява, променя и подобрява услугите по свое усмотрение и отчитайки интересите на потребителя. BNC също така има право да ограничи услугите в разумна степен.

 1. Отговорност

9.1. BNC не носи отговорност за това, дали предоставената от потребителя на портала информация в портала е пълна, вярна, актуална и свободна от права на трети лица.

9.2. BNC не носи отговорност за каквито и да е вреди, причинени от факта, че информацията на потребителя може да бъде видяна по техническите канали за предаване, които обикновено се предоставят от интернет доставчика.

9.3. Доколкото по-долу не е угoворено друго, BNC при никакви обстоятелства не носи отговорност за вреди, различни от тези, които са причинени с груба небрежност или умишлено.

9.4 Горепосочените хипотези на изключване на отговорност не се прилагат по отношение отговорността за живота, телесната цялост и здравето.

9.5. В случай на нарушение на главни или съществени договорни задължения, задължението на BNC да плати обезщетение е ограничено до размера на услугата/стоката.

9.6. Горепосочените хипотези на изключване или ограничаване на отговорността се прилагат и по отношение на отговорността на назначените лица, работниците, служителите, представителите и агентите на оператора, по-специално в полза на акционери, служители, представители, органи и техните членове по отношение на тяхната лична отговорност .

9.7. В случай на форсмажорни обстоятелства и непредвидени обстоятелства като пожар, стачка, локаут, както и при други непредвидими обстоятелства, за които BNC не носи отговорност и които налагат ограничаване или прекратяване на услугата  , BNC е освободено от задължението за изпълнение за периода на ограничението или спирането. Непреодолима сила е налице, когато BNC трябва да ограничи или напълно да спре услугите си в резултат на компютърен вирус в системата, (i) въпреки че сме се защитили адекватно срещу проникването на компютърния вирус или (ii) защитата срещу специфичния вирус не е била възможна при разумни условия.

9.8. BNC в никакъв случай не носи отговорност за загуби на потребителя, които са настъпили поради непълна или невярна информация чрез услугите на BNC.

9.9. Потребителят носи отговорност за всички последствия и недостатъци, причинени на BNC и на трети страни в резултат на груба небрежност или умишлено неправилно или незаконно използване на услугите BNC от негова страна или са възникнали от това, че потребителят с груба небрежност или умишлено не изпълнява другите си задължения .

 1. Срок на договора и прекратяване

10.1. Договорът за ползване се сключва за неограничен срок. За отделни услуги на BNC може да се определи друг срок, който е виден в съответните условия за ползване.

10.2. Не се засяга правото на всяка една от страните да прекрати договора по всяко време поради наличие на обективна  причина за това. Важна причина по отношение на BNC представлява по-специално, но не единствено, случаят на виновно нарушение на задълженията по точка 6, което не се прекратява от страна на потребителя въпреки предходно предупреждение.

 1. Компетентен съд

Компетентен съд за всички сключени с BNCдоговори е съдът в гр. София, доколкото  потребителят е търговец, публично правно юридическо лице или публично правен инвестиционен фонд.

 1. Заключителни разпоредби

12.1. Промените и допълненията на установените в нашите търговски условия правила, изискват писмена форма.

12.2 Нито една от страните няма право да отстъпва правата, с които разполага по този договор,  на трети лица без предварителното съгласие на другата страна.

12.3. Прилага се българското  законодателство.

12.4. Ако отделни разпоредби от договора станат недействителни или невъзможни за изпълнение, това не засяга действието на договора в останалата му част. Ако потребителят е търговец, юридическо лице или инвестиционен фонд, страните трябва да заместят недействителната или невъзможна за изпълнение разпоредба с нова, която по съдържание най-много се доближава по преследваната с недействителната или невъзможна за изпълнение разпоредба, икономическа цел.

Издадено от БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД , Либхер Хаусгерете Марица ЕООД

Актуално 2021г.