БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, с ЕИК 206339753, имейл: promo@brandnewcommunications.com (виж също така Импресум) като собственик на уебсайта brandnewcommunications.com е администратор на личните данни на потребителите на уебсайта по смисъла на член 5, параграф 7 от Общия Регламент за защита на лични данни (ОРЗД).

Можете да се свържете и с нашето длъжностно лице за обработка на лични данни като изпратите имейл до следната електронна поща: promo@brandnewcommunications.com като посочите за предмет на имейла: „Длъжностно лице за защита на лични данни“.

Ние защитаваме вашата лична сфера и вашите лични данни. Ние събираме, обработваме и използваме вашите лични данни в съответствие със съдържанието на нашите политики за защита на лични данни, както и с приложимите европейски и български  разпоредби за защита на лични данни.

В тези политики за защита на лични данни е уредено, в какъв обхват ние събираме, обработваме и използваме вашите лични данни. Моля да прочетете внимателно изложената по – долу информация.

Тези политики за защита на лични данни се прилага изключително за нашето собствено присъствие в интернет. Интернет страниците в това интернет присъствие могат да съдържат препратки към страниците на трети лица. По отношение на тези уебсайтове не се прилага нашите политики  за защита на лични данни. При напускане на нашия уебсайт препоръчваме да прочетете внимателно директивата за защита на лични данни на всеки уебсайт, който събира лични данни.

Приемайки нашите политики за защита на лични данни, вие ни давате вашето съгласие за събиране, обработка и използване на вашите лични данни в съответствие с действащите норми за защита на лични данни и долупосочените разпоредби.

 1. Събиране на данни

1.1. Информативно използване на уебсайта

При посещение от ваша страна на страница от нашето предложение и при всяко зареждане на файл се записват данните за достъп от този процес във  файл за данни на нашия сървър.

По-специално, това включва следната информация:

 • дата и час на посещението
 • часова разлика  спрямо време по Гринуич (GMT)
 • съдържание на посещението (конкретна страница)
 • статус на достъпа/HTTP- статус код
 • обем на обменяните данни
 • страницата, която препраща посещението
 • браузър
 • опeрационната система и нейния интерфейс
 • език и версия на софтуерния браузър
 • IP адрес

IP адресът на вашия компютър се записва само за времето на ползване на уебсайта и в края незабавно се изтрива или анонимизира чрез съкращение.

Ние събираме горепосочените данни, тъй като те са технически необходими за нас, за да можем да ви покажем нашите съобщения на уебсайта и за да гарантираме стабилността и сигурността на уебстраницата. Правно основание за това е член 6 пар. 1 изр. 1 буква е) от ОРЗД.

1.2. Посочване на лични данни

Ако използвате нашия уебсайт не само информативно, по правило трябва да посочите допълнителни лични данни, като напр. име, дата на раждане, адрес, пощенски адрес или телефонен номер, които ние използваме за предоставянето на съответната услуга. Съответните лични данни се събират само, ако това е нормативно позволено (напр. за изпълнението на договор, чл. 6, пар. 1, изр. 1, буква б) ОРЗД или при наличието на законен интерес, чл. 6, пар. 1, изр. 1, буква е) ОРЗД или вие сте дали вашето съгласие за събиране на данни, чл. 6, пар. 1, изр. 1, буква а) ОРЗД.

Вие можете по всяко време да оттеглите вашето съгласие за обработка на лични данни. Съответното оттегляне има незабавно действие по отношение на допустимостта на обработката на вашите лични данни, веднага след като сте го декларирали пред нас.

Ако обработката на вашите лични данни се основава на баланс на интересите, можете да възразите срещу обработката. При съответното упражняване на правото на възражение, ние ще ви помолим да изложите причините, поради които ние не трябва да обработваме вашите лични данни. Ако вашето възражение е основателно, ние ще извършим проверка на фактическата ситуация и ще зададем или адаптираме обработката на лични данни или ще ви посочим императивните законни основания, на основание на които ще продължим обработката.

Ние изтриваме вашите лични данни, ако те повече не са необходими за съответните цели. Възможно е вашите лични данни да бъдат съхранявани за период, през който срещу нас могат да бъдат предявени претенции (напр. законния давностен срок от три до тридесет години). Освен това, с оглед задължения за доказване и съхранение, преди всичко на основание Търговския закон, Данъчния кодекс и Закона за мерките срещу изпирането на пари, ние нормативно сме задължени да съхраняваме определени данни. Сроковете за съхранение са до десет години.

1.2.3.  Качване на данни

За потребители и търговци съществува възможността да качват документи при нас (напр. касови бележки, фактури и др.). Съдържащите се в тях лични данни ще бъдат използвани  само при спазване на нормативните актове за защита на лични данни и на тези политики за защита на лични данни. 

1.2.4. Формуляр за контакт или осъществяване на контакт по електронна поща.

Когато ни пишете чрез формуляра за контакт на нашия уебсайт или по електронната поща, предоставените от вас данни ще бъдат записани и обработени за нуждите на обработката на запитването, както и в случай, че възникнат последващи въпроси. Ние изтриваме съответните данни, след като съхраняването повече не е необходимо или ограничаваме обработката, ако са приложими нормативните срокове за съхранение.  Правно основание за това е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.

 1. Предаване на данни

Ние предаваме вашите лични данни на трети лица, само ако вие сте дали съгласието си за това, ако това е необходимо за изпълнението на договора или ако имаме право или задължение за предаване на данни на основание нормативни разпоредби и/или административни или съдебни разпореждания.

За обработката на вашите лични данни, отчасти използваме външни доставчици на услуги. Тези се избират внимателно от нас. Те са обвързани с нашите указания и редовно подлежат на контрол.

Данните, които са предадени на доставчиците на услуги, трябва да бъдат използвани от тях единствено за изпълнение на техните задължения.

Не се извършва предаване на данни на трети лица извън Европейското икономическо пространство (ЕИП).

2.1. Предаване с цел изпълнение на промоцията

В рамките на изпълнението на промоцията, събраните от нас данни ще бъдат предадени на ангажираната с доставката транспортна компания, доколкото същите са необходими за доставката на стоката. Правно основание за това е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

2.2. Предаване на организаторите на промоцията

За изпълнението на целите на договора може да е необходимо да бъдат предадени личните данни на клиенти и търговци на организаторите на промоцията. В противен случай данните във връзка с обработката на договора или кампанията ще бъдат изпратени на организаторите на кампаниите в анонимизирани доклади и ще бъдат използвани от тях по-специално за статистически цели. Правно основание за това е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

2.3. Предаване за изпълнение на плащането

Ние предаваме вашите данни за плащане в рамките на изпълнението на плащанията на ангажираната банкова институция. Правно основание за това е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква б) от ОРЗД.

 1. Бисквитки

В допълнение към горепосочените потребителски данни, при ползването на нашия сайт от ваша страна, на вашето устройство се записват бисквитки. Те представляват малки текстови файлове, които се записват на крайното устройство чрез които до нас достига определена информация. Бисквитките не могат да изпълняват програми или да пренесат вируси на Вашия компютър. Ние използваме бисквитки за да направим посещението на нашия уебсайт атрактивно и да направим възможно използването на определени функции.

На нашия сайт използваме временни и постоянни бисквитки. Когато затворите вашия браузър, временните бисквитки автоматично се изтриват. Към тези бисквитки попадат по-специално сесийните бисквитки. Благодарение на тях е възможно, вашият компютър отново да бъде разпознат, когато отново посетите нашия уебсайт. Сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите браузъра или когато излезете от профила си.

Противно на това, постоянните бисквитки се изтриват автоматично след определена зададена продължителност. Тези бисквитки могат да бъдат изтрити по всяко време от настройките за сигурност на вашия браузър.

По принцип можете да конфигурирате вашите настройки на браузъра по ваш избор и например да откажете приемането на всички бисквитки. При отказ от приемане на бисквитките, функционалността на нашия уебсайт може да бъде ограничена.

При използваните от нас флаш бисквитки, данните не се записват чрез вашия браузър, а чрез вашия флаш плъгин. Ние използваме също така HTML5 обекти за съхранение, които се записват на крайния уред. В този случай данните се записват независимо от използвания от Вас браузър и нямат автоматична дата на изтичане. Ако не желаете обработката на флаш бисквитки, трябва да инсталирате съответния  адон, например „Better Privacy“ (Mozilla Firefox) или „Adobe-Flash-Killer-Cookie“ (Google Chrome). Ако искате да предотвратите използването на  HTML5 обекти за съхранение, трябва да превключите вашия браузър на частен режим. В допълнение препоръчваме на редовни интервали да изтривате Вашите бисквитки и история на браузъра.

 1. Google Analytics

Нашият уебсайт използва Google Analytics, услуга за уебанализ на Google Inc. („Google“). Google Analytics използва така наречените „бисквитки“, текстови файлове, които се записват на вашия компютър и благодарение на които е възможен анализът на ползването на сайта. Информацията за вашето ползване на уебсайта, генерирана от бисквитката, по правило се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се записва там. В случай на активиране на анонимизиране на IP на този уебсайт, вашият IP адрес в рамките на държавите-членки на ЕС или в други договарящи държави по Споразумението на Европейското икономическо пространство ще бъде бъде предварително съкратен от Google. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще се прехвърли на сървър на Google в САЩ и тогава ще бъде съкратен. По възлагане от страна на собственика на този уебсайт, Google използва тази информация, за да оцени Вашето използване на този уебсайт, за да изготви доклади за активностите на уебсайта  и за да предостави по отношение на собственика на уебсайта, други услуги, свързани с ползването на уебсайта или ползването на интернет.

IP адресът, предаден от вашия браузър като част от Google Analytics, няма да бъде свързан с други данни на Google.

Можете да предотвратите записването на бисквитки чрез съответната настройка на вашия софтуерен браузър; указваме, че в такъв случай не всички функции на този уебсайт ще могат да функционират в пълен обем. Можете също така да попречите на  Google предаването на събраната чрез бисквитката и обработката на свързаната с вашето ползване на уебсайта информация (вкл. вашия IP адрес), като свалите и инсталирате следния плъгин за браузър: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Този уебсайт използва Google Analytics с разширението „_anonymizeIp()“. По този начин IP адресите се обработват съкратено, отнасянето за конкретни лица е изключено по този начин. Ако събраните данни за вас могат да бъдат отнесени за конкретно лице, това ще бъде изключено незабавно и личните данни ще бъдат незабавно изтрити.

Ние използваме Google Analytics, за да анализираме ползването на нашия уебсайт и за да можем редовно да го подобряваме. Чрез извършените статистки можем да подобрим нашето предложение и да го направим по-интересно за Вас като потребители. В изключителните случаи, при които се прехвърлят данни в САЩ, Google попада в обхвата на Щита за поверителност между ЕС и САЩ, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Правното основание за ползване на Google Analytics е чл. 6, параграф 1, изр. 1, буква е) от ОРЗД.

Информация за трета страна: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Факс: +353 (1) 436 1001. Условия за ползване: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, Преглед на защита на лични данни: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, както и декларация за защита на лични данни: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Този уебсайт използва Google Analytics за анализ на кръстосани устройства на потоци от потребители, които се осъществяват чрез един потребителски идентификатор. Можете да деактивирате анализа на кръстосани устройства от Вашия потребителски профил, под „Моите данни“ и „Лични данни“.

 1. Сигурност на данни

Ние предприемаме всички подходящи технически и организационни мерки по сигурността, за да защитим вашите данни от манипулация, загуба, унищожаване или неоторизиран достъп на трети лица. Нашите системи са защитени срещу неоторизиран достъп. По-специално, вашите данни се предават в криптиран вид. За тази цел използваме кодиращата система SSL (Secure Socket Layer).

Изрично посочваме, че въпреки всички технически предпазни мерки, Интернет не позволява абсолютна сигурност на данните. За действия на трети лица не носим отговорност.

 1. Промяна на декларацията за защита на лични данни

Запазваме си правото, по всяко време с действие занапред, да извършваме промени в тази декларация за защита на лични данни. Съответната актуална версия е достъпна на уебсайта. Моля посещавайте уебсайта редовно и се информирайте за действащата декларация за защита на лични данни.

 1. Права

Имате право на информация, корекция или изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработка и преносимост на данни по отношение на личните данни, свързани с вас.

За съответните заявления или съобщения от страна на потребителите сме на разположение на посочения адрес.

Бихме искали също така да отбележим, че потребителските данни могат да бъдат изтрити само ако няма законови разпоредби, които да изискват противното.

Информацията обикновено се предава в електронна форма (по имейл). Ако се възползвате от тази опция за предоставяне на информация по имейл, посоченият имейл адрес (както подател, така и получател) няма да се използва за никакви други цели освен предоставяне на информация и нейната документация.

Също така имате право да подадете жалба до надзорния орган за защита на данните относно обработката на вашите лични данни от наша страна.

Ако имаме нормативно задължение да предадем данни на местни, държавни, национални или международни власти, ние ще спазим това задължение.

Освен това ще разкрием данни на трети страни, ако приложимите закони и разпоредби изискват това.

Освен това можем да разкрием информация за да проверим или предотвратим незаконни дейности или съмнения за измама, за да предприемем подходящи контрамерки или за да изпълним или приложим наши договори и лицензионни права.

 1. Контакт

Ако имате въпроси, коментари или запитвания по отношение събирането, обработката и използването на вашите лични данни от наша страна, моля свържете се с нас като използвате долупосочените данни за контакт:

promo@brandnewcommunications.com

БРАНД НЮ КЪМЮНИКЕЙШЪНС ЕООД, с ЕИК 206339753

Статус: юни 2021 г.

Промени:

Бранд Ню Къмюникейшънс ЕООД си запазва правото да допълва и променя настоящите указания за защита на данните по всяко време, при спазване на изискванията на действащото законодателство в областта на защитата на личните данни.