Brand New Communication EOOD (BNC) Bulgaria, oraşul Sofia, Bd. Vasil Levski 60 CUI: BG206339753 (a se vedea și caseta tehnică) este în calitate de operator al paginii de web „www.brandnewcommunications.com” responsabilul pentru datele cu caracter personal ale utilizatorilor paginii de web conform art.4, alin.7 din Regulamentul general privind protecţia datelor UE (RGPD).

Puteți contacta persoanele noastre responsabile cu protecția datelor prin e-mail sub „promo@brandnewcommunications.com” sau la adresa noastră poștală cu adăugirea „Responsabil cu protecția datelor”.  

Vă protejăm sfera privată și datele dumneavoastră private. Noi colectăm, prelucrăm și folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în acord cu conținutul acestei declarații de protecție a datelor, precum și al prevederilor europene și germane aplicabile privind protecția datelor.

În această declarație de protecție a datelor este reglementat în ce volum colectăm, prelucrăm și folosim  date cu caracter personal despre dumneavoastră. Din acest motiv vă rugăm să citiți integral și cu atenție următoarele mențiuni.

Această declarație pentru protecția datelor este valabilă exclusiv pentru propria noastră prezență pe internet.  Paginile de internet din această apariție pot include linkuri către pagini de internet ale terților. Declarația noastră de protecție a datelor nu se extinde asupra acestor pagini de internet. Dacă ați părăsit pagina noastră de internet, vă recomandăm să citiți cu atenție Directiva de protecție a datelor a oricărei pagini web care colectează date cu caracter personal.

Prin acordul pentru următoarea declarație de prelucrare a datelor aprobați față de noi colectarea, prelucrarea și folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu respectarea prevederilor valabile privind protecția datelor și a reglementărilor următoare.

 1. Colectarea de date

1.1 Utilizarea informativă a paginii de web

La orice acces de către dumneavoastră pe o pagină a ofertei noastre și la orice accesare a unui fișier, se vor stoca datele de acces despre această procedură într-un fișier jurnal.

În acest sens este vorba în special despre următoarele informații:

 • Data și ora solicitării
 • Diferența zonală de timp față de Greenwich Mean Time (GMT)
 • Conținutul cererii (pagină concretă)
 • Statusul accesului/HTTP-cod status
 • Cantitatea de date transferată
 • Pagina de web de la care vine solicitarea
 • Browser
 • Sistemul de operare și interfața acestuia
 • Limba și versiunea software-ului browser
 • Adresa IP

Adresa IP a computerului  dumneavoastră se stochează astfel numai pentru perioada utilizării paginii de web și apoi se șterge imediat sau se anonimizează prin prescurtare. 

Colectăm datele numite mai sus, deoarece acest lucru este necesar pentru noi din punct de vedere tehnic, pentru a vă putea afișa pagina de web și pentru a garanța stabilitatea și siguranța paginii de web. Baza legală este în acest sens art.6, alin.1, p.1, lit. f) RGPD (Regulamentul general privind protecţia datelor UE)

1.2 Oferirea datelor cu caracter personal

Dacă utilizați pagina noastră nu numai informativ, trebuie să menționați de regulă alte date cu caracter personal, cum ar fi, de exemplu, nume, data nașterii, adresa, adresa poștală sau numărul de telefon, pe care le folosim pentru prestarea serviciilor respective. Datele cu caracter personal corespunzătoare se colectează de către noi, numai dacă acest lucru este permis din punct de vedere legal (de exemplu pentru executarea unui contract, art. 6, alin.1, pag.1, lit.b) RGPD, sau pentru un interes legitim, art.6, alin.1, p.1, lit. f) RGPD) sau sunteți de acord cu colectarea datelor, art. 6a, alin.1, p.1, lit. a) RGPD.

Un consimțământ pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi revocat. O revocare corespunzătoare are influență imediată asupra admisibilității prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, de îndată ce ați declarat acest lucru față de noi.

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este sprijinită de noi pentru un interes legitim, puteți depune o contestație împotriva prelucrării. La o exercitare corespunzătoare a dreptului dumneavoastră de a contesta, vă rugăm să prezentați motivele  pentru care nu ar trebui să vă prelucrăm datele cu caracter personal. În măsura în care contestația dumneavoastră este justificată, vom verifica situația și vom suspenda respectiv vom adapta prelucrarea datelor sau vă vom comunica motivele urgente care justifică protecția, pe baza cărora continuăm prelucrarea.

Ștergem datele dumneavoastră cu caracter personal de îndată ce ele nu mai sunt necesare pentru scopurile corespunzătoare. Astfel, se poate întâmpla ca datele cu caracter personal să fie păstrate pentru perioada în care se pot exercita drepturile față de noi (de ex., termenul legal de prescripție de doi sau treizeci de ani). Mai mult, suntem obligați legal la stocare pe baza obligațiilor privind păstrarea și dovedirea, printre altele prin codul comercial german, codul fiscal german sau legea germană cu privire la spălarea banilor. Termenul de stocare este de până la zece ani.

1.2.1 Date pentru serviciul Newsletter

Prin intermediul serviciului Newsletter, puteți fi informat prin e-mail sau prin poștă despre propria noastră ofertă. Mai departe, puteți primi prin e-mail sau prin poștă informații despre ofertele anumitor producători. În acest sens este necesar un consimțământ din partea dumneavoastră.

Pentru expedierea de Newsletter, se folosește așa-numita procedură Double-Opt-In, și anume vi se trimite un newsletter doar dacă ați confirmat în prealabil ca serviciul Newsletter să fie activat. Vi se trimite apoi un e-mail de confirmare și sunteți rugat ca printr-un clic pe unul dintre linkurile incluse în această adresă de e-mail să confirmați că doriți să primiți Newslettere.

În măsura în care nu are loc nicio confirmare a înregistrării în interval de 24 de ore, vă blocăm neîntârziat informațiile, iar acestea se șterg automat după o lună. Vă stocăm doar adresa IP și momentele înregistrării și confirmării pentru a putea dovedi înregistrarea dumneavoastră și pentru a avea posibilitatea să putem clarifica un abuz al datelor dumneavoastră.

Pentru trimiterea de Newsletter, trebuie să indicați doar adresa dumneavoastră de e-mail. Oferirea altor date este voluntară.

Vă stocăm adresa de email doar în scopul expedierii Newsletter-erelor. Baza legală este în acest sens art.6, alin.1, p.1, lit. a), RGPD.

Dacă ulterior doriți să nu mai primiți buletine informative, vă puteți revoca oricând acordul și anula newsletter-ul. O confirmare sub formă de text către datele de contacte numite (de exemplu e-mail, scrisoare) este suficientă în acest sens. Linkul de suspendare se găsește și în fiecare Newsletter trimis prin e-mail.

1.2.2 Contul utilizatorului

La crearea unui cont pentru folosirea serviciilor noastre, de exemplu pentru participarea la promoții ale producătorilor asociați cu noi, vi se stochează datele în baza de date a utilizatorului în funcție de serviciu permanent sau pentru perioada unei promoții. În măsura în care ați dori să utilizați aceste servicii, trebuie să vă indicați datele cu caracter personal pentru derularea contractului. Mențiunile obligatorii necesare pentru folosirea serviciilor (de exemplu nume, adresă de email, data nașterii, telefon) se marchează în mod corespunzător și se prelucrează în acest scop. Baza legală în acest sens se găsește în art. 6, alin.1, p.1, lit. b) RGPD.

Sunteți obligat să tratați confidențial datele de acces și să nu permiteți niciunui terț neautorizat accesul. Nu putem prelua nicio răspundere pentru parole utilizate în mod abuziv, cu excepția cazului în care abuzul este comis de către noi. Trebuie să ne informați neîntârziat dacă aveți suspiciunea că un terț a aflat parola dumneavoastră sau că parola se folosește neautorizat sau dacă acest lucru este probabil. Sunteți responsabil  că informațiile ce ne-au fost trimise sunt corecte și integrale și dacă ne-ați adus la cunoștință orice modificare în ce privește mențiunile făcute de dumneavoastră. Aveți posibilitatea de a vizualiza și actualiza informațiile pe care ni le-ați oferit, precum și setările contului dumneavoastră în secțiunea „Contul utilizatorului” de pe pagina de web.  După încetarea comunicării cu serviciile MMW, ar trebui să vă deconectați și să închideți fereastra browser-ului, mai ales dacă utilizați computerul împreună cu alte persoane.

Pentru prevenirea încălcărilor condițiilor de participare ale promoțiilor, respectiv descoperirea unei înșelăciuni, folosim diverși algoritmi (proceduri matematice-statistice). Rezultatele analizelor se mai verifică o dată de către noi și apoi se evaluează în mod corespunzător. O transmitere de date cu caracter personal către terți nu este posibilă în acest context.

Dacă ați participat în cursul înregistrării la un sondaj de marketing al producătorilor respectivi, aceste date nu se stochează cu referire la persoană.

O stocare a datelor menționate în cadrul înregistrării se poate revoca oricând. Datele menționate și contul dumneavoastră integral de utilizator se pot șterge întotdeauna în domeniul clientului.

Pe baza prevederilor legale fiscale și comerciale suntem obligați să vă stocăm datele privitoare la adresă, plată și comandă pentru o durată de cel puțin 10 ani. Realizăm totuși, după 3 ani de la o comandă, o limitare a folosirii datelor corespunzătoare, ce are ca efect ca acestea să fie folosite numai pentru respectarea obligațiilor legale.

1.2.3 Transmiterea datelor prin parteneri comerciali

În cazul în care noi primim date personale de la terți (de exemplu partenerii de afaceri), de exemplu pentru derularea unor promoții, acestea se folosesc numai cu respectarea legii privind protecția datelor și a acestei declarații privind protecția datelor.

1.2.4  Încărcare

Pentru consumatori și comercianți, există posibilitatea să încarce documente la noi (de ex. acte justificative, facturi etc.). Inclusiv datele cu caracter personal incluse în acestea se folosesc numai cu respectarea legii privind protecția datelor și a acestei declarații de protecție a datelor.

1.2.5   Chat

În chat-ul nostru aveți posibilitatea să intrați direct în contact cu noi, în cazul în care aveți întrebări despre oferta noastră. În acest context, adresa dumneavoastră de IP se anonimizează conform prevederilor legale. Desfășurarea chat-ului se va stoca și se va evalua anonimizat. Pentru participare trebuie să indicați adresa dumneavoastră de e-mail și suplimentar, fie numele sau un sinonim.

Ne rezervăm dreptul să închidem chat-urile în care se exprimă injurii sau care sunt ofensive, rasiste, împotriva legii sau încalcă condițiile noastre de afaceri, sau să blocăm utilizatorii, mai ales în cazul unor abateri grave.

Bazele legale sunt art.6, alin.1, p.1, lit. b) și lit. f) RGPD.

1.2.6 Formular de contact sau luarea legăturii pe e-mail sau fax

Dacă v-ați adresat nouă prin formularul de contact de pe pagina noastră web respectiv prin e-mail sau fax, vi se vor stoca și prelucra informațiile transmise de dumneavoastră în scopul prelucrării, precum și pentru cazul în care apar întrebări ulterioare. Vă ștergem datele corespunzătoare după ce stocarea nu mai este necesară sau se limitează prelucrarea, în măsura în care există termeni legali de păstrare. Baza legală este art.6, alin., p.1, lit. a), și lit. b) și f) RGPD.

 1. Transmiterea de date

Nu vă transmitem datele cu caracter personal mai departe, cu excepția cazului în care ați fost de acord cu transmiterea datelor sau acest lucru este necesar în scopul derulării contractului sau sunteți îndreptățit sau obligat la o transmitere a datelor pe baza prevederilor legale și/sau dispozițiilor legale sau administrative.

Parțial ne servim de prestatorul nostru extern de servicii pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceștia se selectează și se mandatează cu grijă de către noi. Aceștia se supun instrucțiunilor noastre și sunt controlați periodic.

Datele transmise prestatorului nostru de servicii trebuie să fie folosite de aceștia numai pentru îndeplinirea atribuțiilor sale.

Nu se pot transmite date cu caracter personal către o persoană terță din afara Spațiului Economic European (CEE).

2.1  Transmitere pentru derularea promoției

Datele colectate de noi se transmit către firma de transport mandatată cu livrarea în cadrul derulării serviciului de expediție a produselor din promoție, în măsura în care acest lucru este necesar pentru livrarea mărfii. Baza legală este art.6, alin.1, p.1, lit. b) RGPD.

2.2  Transmiterea către organizatorii promoțiilor

Pentru îndeplinirea scopului contractual, poate fi necesar ca datele cu caracter personal să fie transmise de către client sau comerciant către organizatorii promoției. Pe de altă parte, datele se transmit către organizatorii promoției în legătură cu derularea contractului sau a promoției sub formă de rapoarte anonimizate și se folosesc de către aceștia numai pentru scopuri statistice. Baza legală este art. 6, alin.1, p.1, lit .b) RGPD.

2.3  Transmiterea pentru executarea plăților

Transmitem mai departe datele pentru plata dumneavoastră către institutul de creditare mandatat sau PayPal sau către furnizorii respectivi de servicii de plată în cadrul derulării plăților. În măsura în care    v-ați înregistrat  ca și client cu contul de client, există posibilitatea să se dispună un anumit tip de plată și pentru alte cumpărături. Temeiul legal este art.6, alin.1, p.1, lit. b) RGPD.

2.4 Transmiterea pentru expedierea de newsletter

Prin acordul pentru trimiterea de newsletter-uri (punctul 1.2.1.), sunteți de acord să transmiteți mai departe către anumiți producători  adresa dumneavoastră de e-mail sau adresa, al căror newsletter îl primiți ulterior. O îndrumare corespunzătoare în acest sens găsiți și în email-ul de confirmare. Temeiul legal este art.6, alin.1, p.1, lit. a), RGPD.

 1. Cookies

Suplimentar la datele de utilizare numite mai sus pe computerul  dumneavoastră se stochează cookies la utilizarea paginii noastre de web. În acest context este vorba despre mici fișier texte, care sunt salvate în dispozitivul dumneavoastră final și prin care ne revin anumite informații. Cookies nu pot să execute programe sau să transmită viruși pe computerul dumneavoastră. Noi folosim cookies pentru ca vizita pe pagina noastră să fie mai atractivă și să înlesnească utilizarea anumitor funcții.

Folosim pe paginile noastre de web cookies tranzitorii și persistente. Când închideți browser-ul dumneavoastră, cookies-urile tranzitorii se șterg în mod automat. Din aceste cookies fac parte mai ales session-cookies. Prin acest lucru este posibil să se recunoască computerul dumneavoastră dacă vă întoarceți pe pagina noastră. Session-cookies se șterg, de îndată ce ați închis browser-ul sau v-ați delogat.

Pe de altă parte, cookies persistente se șterg automat după o durată specificată. Aceste cookies se pot șterge oricând în setările de siguranță ale browser-ului dumneavoastră.

În principiu, puteți configura după dorința dumneavoastră setările browser-ului dumneavoastră și respinge, de exemplu, toate cookies. La neacceptarea de cookies, funcționalitatea site-ului nostru web poate fi totuși limitată.

În cazul flash-cookies folosite de asemenea de către noi, nu are loc o înregistrare prin computerul dumneavoastră, ci prin flash-plug-in-ul dumneavoastră. De asemenea, folosim HTML – 5 storage objects care sunt salvate pe dispozitivul dumneavoastră final. Datele se stochează în acest sens independent de browser-ul folosit de dumneavoastră, și nu au nicio dată de expirare automată. În măsura în care nu doriți o prelucrare a flash-cookies, trebuie să instalați un add-on corespunzător, de ex. „Better Privacy(Mozilla Firefox) sau „Adobe – Flash – Killer – Cookies” (Google Chrome). În măsura în care ați dori să împiedicați folosirea de HTML 5 storage objects, ar trebui să introduceți modul privat în browser-ul dumneavoastră. Suplimentar vă recomandăm să ștergeți cookies și istoricul browser-ului la intervale regulate.

4.Google Analytics

Acest site web folosește Google Analytics, un serviciu de analiză web al Google Inc. (Google). Google Analytics  folosește așa-numitele „cookies”, fișiere text care se stochează pe computerul dumneavoastră și care fac posibilă o analiză a folosirii paginii de web de către dumneavoastră. Informațiile generate prin Cookie prin utilizarea dumneavoastră a acestei pagini web se transmit de regulă la un server Google din SUA și se stochează acolo. În cazul activării anonimizării IP pe acest site web, se va scurta în prealabil adresa de IP a dumneavoastră de către Google în interiorul statelor membre ale UE sau în alte state contractuale ale acordului privind Spațiul Economic European. Numai în cazuri excepționale se va transmite în SUA pe un server de către Google adresa de IP completă și se scurtează acolo. În sarcina operatorului acestui site web, Google folosește aceste informații pentru a evalua folosirea dumneavoastră pe pagina de web, pentru a întocmi rapoarte asupra activitățile paginii de web și pentru a genera în continuare cu folosirea paginii de web și a utilizării internetului prestări de servicii asociate față de operatorul paginii de web.

Adresa IP transmisă de browser-ul dumneavoastră în cadrul Google Analytics nu se asociază cu alte date de la Google.

Puteți împiedica stocarea de Cookies printr-o setare corespunzătoare a software-ului browser-ului dumneavoastră; însă vă subliniem faptul că dumneavoastră nu puteți folosi în acest caz în volum complet, dacă este cazul, toate funcțiile acestei pagini de web. În plus, puteți împiedica înregistrarea datelor către Google (incl. adresa dumneavoastră IP) generate prin intermediul cookies și a datelor referitoare la folosirea de către dumneavoastră a paginii de web, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând browser-ul-plug disponibil în linkul următor: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Acest site web folosește Google Analytics cu extensia „_anonymizeIp()“. Prin acest lucru se prelucrează în continuare adresa IP scurtată, astfel, prin acest lucru, se poate exclude o referire la persoană. Dacă apare o referire la persoană prin datele colectate cu privire la dumneavoastră, acesta se va exclude imediat și astfel se vor șterge imediat datele cu caracter personal.

Utilizăm Google Analytics pentru a putea analiza pagina noastră de web și a o îmbunătăți periodic. Ne putem îmbunătăți oferta prin intermediul statisticii obținute, cât și să devină mai interesantă pentru dumneavoastră ca și utilizator. Pentru cazuri excepționale în care datele personale se transmit în SUA, Google s-a supus UE-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Baza legală pentru utilizarea Google Analytics este art.6, alin.1, p.1, lit. F RGPD.

Informații despre furnizorii terți: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Condiții utilizator: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, privire generală despre protecția datelor: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, precum și declarația de protecție a datelor: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Această pagină de web folosește Google Analytics și pentru o analiză între dispozitive cu privire la circuitul de vizitatori, care se realizează printr-un ID de utilizator. Puteți dezactiva analiza utilizării dumneavoastră care acționează pe mai multe dispozitive în contul de client „Datele mele”, „date personale”.

 1. Matomo

Această pagină de web utilizează serviciul de analiză web Matomo pentru a putea analiza utilizarea site-ului nostru web și a îl putea îmbunătăți în mod regulat.  Putem face îmbunătățiri ale ofertelor noastre prin intermediul statisticii obținute, cât și pentru a deveni mai interesante pentru dumneavoastră, ca și utilizator. Baza legală pentru folosirea serviciului Matomo este art.6, alin.1, p.1, lit. f RGPD.

Pentru această evaluare se stochează cookies (a se vedea detaliile de la punctul 3 în acest sens) pe computerul dumneavoastră. Informațiile astfel colectate le stochează persoana responsabilă exclusiv pe serverul său din Germania. Evaluarea o puteți seta prin ștergerea de cookies existente și prevenirea stocării de cookies. Dacă împiedicați stocarea de cookies, vă subliniem faptul că, după caz, nu puteți utiliza această pagină de web în întregime. Împiedicarea stocării de cookies este posibilă prin setarea în browser-ul dumneavoastră. Împiedicarea instalării Matomo este posibilă prin înlăturarea următoarei bife și activarea a Opt-out-Plug-in: (Matomo iFrame).

Site-ul web utilizează Matomo cu extensia „AnonymizeIP“. Prin acest lucru se scurtează în continuare  adresele IP, pentru a se exclude o legătură directă cu persoana prin acest serviciu.  Adresele IP transmise de către browser-ul  dumneavoastră prin intermediul Matomo nu se asociază împreună cu celelalte date colectate de noi.

Programul Matomo este un proiect Open-Source. Informațiile furnizorului terț pentru protecția datelor le găsiți la adresa http://piwik.org/privacy/policy.

 1. Securitatea datelor

Adoptăm toate măsurile de siguranță tehnice și organizatorice adecvate pentru a proteja datele dumneavoastră împotriva manipulării, pierderii, distrugerii sau accesului neautorizat al terților. Sistemele noastre sunt asigurate pentru accesul neautorizat. Mai ales datele dumneavoastră personale se transmit codate la noi. Folosim în acest sens un sistem de codificare SSL (Secure Socket Layer).

Subliniem în mod categoric faptul că internetul nu permite o securitate absolută a datelor în ciuda tuturor măsurilor tehnice de precauție. Nu răspundem pentru fapte ale terților.

 1. Modificarea declarației privind protecția datelor

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând declarația de protecție a datelor cu efect pentru viitor. O versiune întotdeauna actuală este disponibilă pe site-ul nostru. Vă rugăm să căutați regulat pe site și să vă informați despre declarația valabilă privind protecția datelor.

 1. Drepturi

În legătură cu datele cu caracter personal care vă privesc, vă revin față de noi drepturile la informare, rectificarea sau ștergerea datelor, limitarea prelucrării, opoziția împotriva prelucrării și transferabilitatea datelor.

Pentru cereri sau notificări corespunzătoare ale utilizatorilor, vă stăm întotdeauna la dispoziție la adresa menționată mai jos.

Subliniem concomitent faptul că o ștergere a datelor utilizatorilor este posibilă, numai dacă nu contravine prevederilor legale.

Informațiile se transmit, în principiu, în formă electronică (prin e-mail). Dacă doriți să utilizați posibilitatea acestei furnizări de informații prin e-mail, adresa de e-mail menționată (atât ca expeditor, cât și ca destinatar) nu se folosește în alte scopuri decât cele din furnizarea informațiilor și a documentării acestora.

În plus aveți dreptul să faceți reclamație la autoritățile de supraveghere în domeniul protecției datelor privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

În măsura în care suntem obligați din punct de vedere legal să dăm mai departe date către autoritățile locale, de stat, naționale sau internaționale, vom da curs acestei obligații.

În plus vom dezvălui datele față de terți, dacă legile și prevederile legale cer acest lucru.

Mai mult decât atât, putem dezvălui informații pentru a verifica, pentru a împiedica  activități ilegale sau o suspiciune de fraudă sau pentru a implementa contramăsuri corespunzătoare sau pentru a pune în aplicare și a utiliza de către noi contractele și drepturile de licență.

 1. Contact

Dacă aveți întrebări, comentarii sau cereri în ce privește colectarea, prelucrarea și folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi, vă rugăm să luați legătura cu noi prin intermediul datelor de contact menționate mai jos,

Brand New Communication EOOD (BNC)

Bulgaria, oraşul Sofia, Bd. Vasil Levski 60

CUI: BG206339753

E-mail: promo@brandnewcommunications.com