ИМПРЕСУМ

Бранд ню къмюникейшънс ЕООД
бул. Васил Левски 60
ДДС Номер: 206339753

Имейл: promo@brandnewcommunications.com

Освобождаване от отговорност


  1. Съдържание на онлайн оферта


Авторът при никакви обстоятелства не носи отговорност за актуалността, коректността, пълнотата или качеството на предоставената информация на страница, различна от страницата на автора. Исковете за отговорност срещу автора, свързани с материални или нематериални щети, причинени от използването или не използването на предоставената информация, или от използването на невярна и непълна информация, са принципно изключени, освен ако може да се докаже, че авторът е действал умишлено или с груба небрежност. Всички оферти подлежат на промяна и не са обвързващи. Авторът изрично си запазва правото, без особено уведомление да променя, допълва или изтрива части от страницата или цяла оферта, както и временно или окончателно да премахва публикация.

  1. Препратки и линкове

При директните или косвени препратки към външни интернет сайтове („Линкове“), които са извън отговорността на автора, отговорност би настъпила само в случай, че авторът познава съдържанието и за него би било технически възможно и разумно да предотврати използването на незаконно съдържание. С настоящето, авторът изрично декларира, че към момента на поставяне на линковете не му е известно наличието на каквото и да било незаконно съдържание. Авторът няма влияние върху настоящия и бъдещия дизайн, съдържание или авторство на линковете/ свързаните страници. С оглед на това, с настоящето декларира, че изрично се дистанцира от цялостното съдържание на всички линкове / свързани страници, което е променено след поставяне на линковете. Това изявление се отнася за всички линкове и препратки, зададени в собствената интернет оферта, както и за записи на трети страни в книгите за гости, дискусионни форуми и мейлинг листове, създадени от автора. За незаконно, грешно или непълно съдържание и по-специално за вреди, които са възникнали от ползването или не ползването на такъв тип представена информация, отговаря единствено собственика на страницата, към която е препратката, а не този, който единствено използва линка към съответната публикация.


  1. Авторско право и право на марката

Авторът се стреми да спазва авторските права на използваните графики, звукови документи, последователности от видео кадри и текстове във всички публикации, да използва графики, звукови документи, последователности от видео кадри  и текстове, създадени от него самия, или да използва освободени от лиценз графики, звукови документи, последователности от видео кадри и текстове. Всички марки и търговски марки, посочени в рамките на интернет офертата, които са евентуално защитени от трети страни, без ограничение са обект на разпоредбите на приложимия закон за търговските марки и правата на собственост на съответния регистриран собственик. Само поради обикновеното назоваване не може да се направи изводът, че марката не е защитена с правата на трети лица! Авторските права за публикувани обекти, създадени от автора, остават единствено за автора на страниците. Разпространението или употребата на такива графики, звукови документи, последователности от видео кадри  и текстове в други електронни или печатни публикации без изричното съгласие на автора е забранено.


  1. Защита на данни

Доколкото в рамките на интернет офертата съществува възможност за посочване на лични или търговски данни (електронни пощи, имена, адреси), разкриването на тези данни от страна на потребителя е изключително доброволно. Използването и плащането на всички предлагани услуги, доколкото технически е възможно и разумно, се извършва и без посочване на такива данни или при посочване на анонимизирани данни или на псевдоним

5. Правно действие на освобождаването от отговорност

Това освобождаване от отговорност следва да се разглежда като част от интернет офертата, от която се препраща към тази страница. Доколкото части или отделни формулировки на този текст не съответстват, не съответстват повече или не съответстват напълно на актуалното правно положение, това не засяга останалите части от документа по отношение на тяхното съдържание или валидност.

Публикувано от Бранд ню къмюникейшънс ЕООД
Актуално 1 юни 2021 г.