CASETĂ  TEHNICĂ

Brand New Communication EOOD (BNC)

Bulgaria, oraşul Sofia, Bd. Vasil Levski 60

CUI: BG206339753

E-mail: promo@brandnewcommunications.com

Excluderea răspunderii
    1. Conținutul ofertei online
 Autorul nu își asumă nicio răspundere pentru actualitatea, corectitudinea, integritatea sau calitatea informațiilor furnizate. Reclamațiile de răspundere împotriva autorului cu privire la daunele materiale sau imateriale care au fost provocate de utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate sau de utilizarea informațiilor incorecte sau incomplete, sunt fundamental excluse, cu condiția să nu existe nicio dovadă a unei fapte comise intenționat sau din neglijență gravă din partea autorului. Toate ofertele sunt libere și orientative. Autorul își rezervă în mod expres dreptul de a modifica, completa sau de a șterge părți ale paginilor sau a întregii oferte și de a suspenda publicația temporar sau permanent, fără o notificare prealabilă.

2 Referințe și linkuri
    În cazul referințelor directe sau indirecte la site-uri web ale unor terțe părți („link-uri”) care se află în afara ariei de responsabilitate a autorului, răspunderea va intra în vigoare numai dacă autorul ar fi avut cunoștință cu privire la conținut și ar fi posibil din punct de vedere tehnic și rezonabil pentru ca acesta să prevină utilizarea în caz de conținut ilegal. Autorul declară în mod expres că la momentul punerii linkului, nu s-au constatat conținuturi ilegale pe paginile pe care aceste linkuri sunt puse.

La actualele sau viitoarele configurații, conținuturile sau drepturile de proprietatea intelectuală a paginilor cu linkuri/asociate, autorul nu are niciun fel de influență. Din acest motiv s-a distanțat în mod categoric de la toate conținuturile tuturor paginilor cu linkuri care au fost modificate după punerea link-ului. Această declarație se aplică tuturor link-urilor și referințelor stabilite pe site-ul propriu al autorului, precum și înregistrărilor terților în cărțile de oaspeți, pe forumurile de discuții și listele de corespondență create de autor.

Pentru conținuturile ilegale, defectuoase sau incomplete și, în special, pentru daunele care rezultă din utilizarea sau neutilizarea informațiilor furnizate în acest mod, furnizorul paginii la care s-a făcut trimitere este singurul responsabil, nu persoana la care se face referire doar la publicare, prin link-uri.

3 Legea drepturilor de autor și a mărcilor comerciale
În legătură cu toate publicațiile, autorul se obligă să respecte drepturile de autor ale graficii utilizate, documentelor audio, secvențelor video și textelor, precum și să se utilizeze grafica, documentele audio, secvențele video și textele create de el însuși sau să utilizeze grafica, documentele audio, secvențele video și textele fără licență. Toate mărcile comerciale numite și, dacă este cazul, protejate de terți din ofertele online se supun neîngrădit prevederilor Legii drepturilor de autor și mărcilor comerciale aplicabile proprietarului înregistrat respectiv.

Concluzia că mărcile comerciale nu sunt protejate de drepturile terților nu ar trebui trasă doar din simpla menționare a acestui lucru!

Drepturile de autor pentru obiectele publicate, create de autor rămân exclusiv ale autorului paginilor. Orice duplicare sau utilizare a unor astfel de grafice, documente audio, secvențe video și texte din alte publicații electronice sau tipărite nu este permisă fără un acord expres al autorului.

4 Protecția datelor
Dacă există posibilitatea de a introduce date cu caracter personal sau comerciale (adrese de e-mail, nume, adrese) pe site, introducerea acestor date are loc în mod voluntar. Utilizarea și plata tuturor serviciilor oferite sunt permise – dacă este posibil și rezonabil din punct de vedere tehnic – fără specificarea acestor date sau prin specificarea unor date anonimizate sau a unui pseudonim.

5.Valabilitatea juridică a acestei excluderi de răspundere

     Această excludere de răspundere trebuie considerată ca și parte integrantă a ofertei online, de unde s-a făcut referire pe această pagină. Dacă părți sau formulări individuale ale acestui text nu corespund sau nu mai corespund sau nu corespund integral situației juridice în vigoare, părțile rămase ale documentului rămân neafectate în ceea ce privește conținutul și în valabilitatea lor.
  Datele geospațiale au fost furnizate de:

Întocmit de Brand New Communication EOOD
Versiunea din data de 1 Iunie 2021