Brand New Communication EOOD (denumită în continuare BNC)
Condiții contractuale pentru utilizarea serviciilor
BNC  

1 Prevederi generale, domeniul de aplicare, terminologie

1.1 CONDIȚII DE UTILIZARE

Partea contractantă în contextul acestor condiții de utilizare și operatorul paginii web este Brand New Communication EOOD  , cu sediu social în Bulgaria, orasul Sofia, bd. Vasil Levski nr. 60), , codul de identificare fiscală BG206339753, e-mail: promo@brandnewcommunications.com (denumită în continuare „noi” sau „nouă”).

Vă rugăm să citiți cu atenție prezentele condiții, înainte de a utiliza serviciile BNC. Prin crearea unui cont de utilizator (a se consulta punctul 4), autentificarea și utilizarea serviciilor BNC, vă oferiți acordul cu aceste clauze și condiții. La înregistrare vi se solicită să vă oferiți acordul pentru condițiile de utilizare. Condițiile de utilizare se aplică oricărei utilizări a serviciilor BNC, inclusiv contractelor, ofertelor, serviciilor și livrărilor viitoare efectuate de noi.

Vă oferim o gamă variată de servicii BNC. Aceste clauze de utilizare pot fi completate, modificate sau înlocuite în cazuri individuale, de condiții suplimentare care se aplică în mod specific serviciilor BNC. Dacă utilizați un serviciu BNC, vă supuneți condițiilor aplicabile serviciului BNC respectiv („Condițiile serviciului”). Dacă aceste condiții de utilizare contravin condițiilor serviciului, au aceste condiții de utilizare vor prevala.

1.2 Clauzele și condițiile contractuale generale se aplică tuturor contractelor pentru furnizarea de servicii, pe care BNC le încheie cu firme, antreprenori, persoane fizice sau juridice în legătură cu serviciile de internet. Ele sunt valabile în special pentru toți utilizatorii platformei de internet, începând cu primul acces și înregistrarea pe platformă.

1.3 Aceste clauze și condiții contractuale se aplică în mod exclusiv. Valabilitatea oricăror termeni și condiții ale utilizatorului este contestată. Eventualele condiții ale utilizatorilor sau ale părților contractante nu devin parte integrantă a contractului, chiar dacă BNC nu le contestă separat sau BNC efectuează necondiționat livrări, prestări de servicii sau acceptă plăți necondiționat.

1.4 Ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa aceste clauze și condiții în orice moment, la latitudinea noastră rezonabilă și luând în considerare interesele utilizatorului, de exemplu, pentru a face față unei situații juridice modificate sau noi, cu privire la serviciile BNC oferite recent sau a oricăror lacune. Modificările condițiilor contractuale se comunică părții contractante întotdeauna în scris, cu marcarea condițiilor modificate, dacă partea contractantă continuă raportul contractual, fără a depune o contestație scrisă, într-un termen de 4 săptămâni. Modificările vor intra în vigoare numai după expirarea acestei perioade, fără obiecții. În notificarea modificărilor, vom indica termenul limită, precum și consecințele în cazul ignorării sau nerespectării termenului limită. Depunerea la timp a obiecției este decisivă pentru respectarea termenului limită.

În cazul unei contestații efectuată de partea contractantă, clauzele și condițiile aplicabile până la acea dată rămân valabile pentru raportul contractual în cauză. Drepturile dumneavoastră contractuale de reziliere rămân neafectate.

1.5 Aceste clauze și condiții sunt completate de liniile directoare privind protecția datelor și de versiunea actuală a listei de prețuri, precum și de orice condiții privind serviciile aplicabile serviciilor BNC.

1.6 Aceste clauze și condiții pot fi tipărite, cât și stocate pe un suport de date permanent de către utilizator.

2 PROTECȚIA DATELOR

Vă rugăm să citiți declarația noastră cu privire la protecția datelor, aplicabile și pentru utilizarea tuturor serviciilor BNC prestate pentru dumneavoastră.

3 COMUNICAREA ELECTRONICĂ

Dacă utilizați un serviciu BNC sau trimiteți către noi email-uri, mesaje-text sau alte notificări de pe computerul dumneavoastră sau de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, comunicați cu noi în format electronic sau sub formă de text. Vom comunica în format electronic cu dumneavoastră, în diverse moduri și modalități, de ex. prin e-mail, mesaje text, mesaje in-Ap Push sau și prin publicarea mesajelor electronice sau altei comunicări pe pagina noastră web sau în cadrul altor servicii BNC, precum cel al chat-ului BNC. În scopuri contractuale, sunteți de acord să primiți comunicări de la noi sub formă de text și, de asemenea, sunteți de acord ca toate consimțămintele, notificările, publicațiile și alte comunicări pe care vi le comunicăm electronic să nu necesite o formă scrisă, cu excepția cazului în care dispozițiile legale obligatorii impun altfel Forma de comunicare.

4 Contul dumneavoastră de utilizator, încheierea contractului

4.1 Dacă utilizați un serviciu BNC, sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității contului și parolei dumneavoastră și pentru limitarea accesului de pe computerul dumneavoastră, precum și de pe dispozitivele dumneavoastră mobile. Vi se solicită să întreprindeți toate etapele necesare și adecvate pentru a garanta faptul că parolele dumneavoastră rămân confidențiale și că sunt păstrate în siguranță. Sunteți obligat să ne informați imediat dacă aveți un motiv de îngrijorare legat de faptul că o terță parte a obținut parola dumneavoastră sau că parola este utilizată neautorizat sau dacă este posibil sau suspectați acest lucru. În măsura în care încălcați din vina dumneavoastră obligațiile existente, sunteți responsabil pentru toate activitățile care sunt realizate din contul sau parola dumneavoastră, cel târziu, însă, până la notificarea unei posibile utilizări abuzive a contului dumneavoastră de utilizator sau a parolei. 

4.2 Sunteți responsabil ca informațiile dumneavoastră să ne fie trimise corect și complet și să ne aduceți la cunoștință orice modificări în ceea ce privește informațiile furnizate de dumneavoastră. Puteți vizualiza și actualiza informațiile pe care ni le-ați furnizat, precum și datele cu caracter personal, setările contului dumneavoastră în domeniul Contul meu de utilizator de pe pagina web.

4.3 Raportul de utilizare (încheierea contractului) începe în momentul înregistrării cu succes a utilizatorului și prin acceptarea înregistrării de către noi, prin acordarea unei autorizații de acces și activarea profilului personal (contul utilizatorului).

4.4 Completând formularul de înregistrare, trimiteți o ofertă obligatorie pentru a încheia un contract de utilizare a serviciilor. În acest sens, toate câmpurile de date din formularul de înregistrare trebuie completate integral și corect. Înainte de trimiterea formularului de înregistrare, aveți posibilitatea de a corecta anumite erori de introducere făcând click pe câmpurile relevante.

4.5 Contractul încheiat între utilizator și noi se materializează prin acceptarea cererii de deschidere a unui cont de utilizator. Vom confirma imediat primirea cererii de deschidere electronică a unui cont de utilizator la adresa de e-mail furnizată de utilizator. Confirmarea primirii nu constituie o acceptare obligatorie a cererii, însă confirmarea primirii poate fi însoțită de declarația de acceptare. Declarația de acceptare poate fi efectuată în mod expres sau prin activarea contului de utilizator.

4.6 Textul contractual nu este memorat de către noi. Din acest motiv vă recomandăm să păstrați cu grijă declarația de acceptare.

4.7 Contractele cu dumneavoastră sunt încheiate exclusiv în limba română .

5 Perioadele de funcționare și disponibilitatea platformei de internet, avarii ale sistemului

5.1 În principiu, platforma de internet este pusă la dispoziția utilizatorilor de luni până duminică de la ora 6:00 până la ora 22:00, fără întreruperi temporale.

5.2 BNC asigură cu un mare efort o disponibilitate maximă a platformei sale de internet:

 • Serverele de internet sunt operate într-un centru de date dedicat, care este mandatat cu monitorizarea și întreținerea serverelor.
 • Toate componentele critice în domeniul hardware-ului pentru servere sunt configurate în mod redundant.
 • Software-ul implementează independența maximă a componentelor individuale sau a funcțiilor serviciilor online.

În ciuda acestor măsuri, nu pot fi excluse complet avarii de sistem. Interferențele în zona internetului și în tehnologia de acces locală a utilizatorului nu se află în zona noastră de responsabilitate.

5.3 Clasificarea avariilor de sistem

Din punct de vedere a proceselor de afaceri susținute de platforma online, sunt importante mai ales acele funcții care se folosesc la Point of Sale/Punctele de vânzare. Din acest motiv, se vor diferenția următoarele categorii de avarii de sistem:

 • Disponibilitate redusă a sistemului: nefuncționarea funcțiilor non-POS. O disponibilitate redusă de sistem este dată atunci când funcțiile, care nu sunt utilizate la punctele de vânzare, nu mai sunt disponibile; acestea sunt funcțiile pentru prelucrarea datelor de bază, pentru administrarea utilizatorilor și pentru introducerea interfețelor. Dacă disponibilitatea sistemului este redusă, funcțiile POS, în special înregistrarea bunurilor și raportarea serviciilor de vânzare, sunt încă disponibile.
 • Sistemul nu este disponibil: căderea tuturor funcțiilor sistemului. Sistemul nu este disponibil dacă toate funcțiile sistemului sunt nefuncționale sau dacă adresa de internet www.markenmehrwert.com nu poate fi accesată. BNC oferă următoarele disponibilități sau disponibilitate a sistemului prin toate măsurile de ultimă generație și prin încheierea de acorduri de servicii cu furnizorii săi. timp maxim de oprire: 
 • Disponibilitate redusă a sistemului: maxim 3% din perioadele de funcționare prevăzute, perioada maximă de inoperativitate 18 ore
 • Sistemul nu este disponibil: maxim 1% din perioada de funcționare prevăzută, perioada maximă de nefuncționare 6 ore

În cazul în care sistemul nu este disponibil, este furnizat un proces offline pentru înregistrarea bunurilor și raportarea serviciilor de vânzare. Orice cheltuieli asociate în zona de back office sunt asigurate de BNC fără a suporta costuri suplimentare pentru utilizator.

5.4 Lucrări de revizie anunțate

Pentru serviciile noastre BNC și site-ului nostru web, există perioade planificate și anunțate de revizie, în care anumite funcții sau întreg sistemul online nu sunt disponibile. Aceste lucrări de revizie se anunță cu cel puțin trei zile înainte, în măsura în care se suprapun cu perioadele de funcționare prevăzute ale serviciilor online. Lucrările de revizie din afara perioadelor de funcționare nu necesită o înștiințare prealabilă.

6 Obligațiile utilizatorului

6.1 Utilizatorul este obligat să folosească corect serviciile BNC . El este obligat, în special:

 • să aibă grijă să nu suprasolicite din culpa sa infrastructura rețelei sau părți ale acesteia, asta înseamnă printr-o utilizare ce contravine prevederilor contractuale;
 • posibilitatea de acces la serviciile BNC să nu se folosească în mod abuziv și să nu fie săvârșite fapte ilegale
 • să asigure îndeplinirea prevederilor legale ce-i revin și cerințele din partea autorităților ce-i sunt comunicate;
 • să se ocupe de acordarea autorizațiilor din partea autorităților ce intră în sfera sa de competență, în măsura în care aceste lucruri ar trebui să fie necesare în prezent și în viitor pentru participarea la serviciile BNC furnizate de BNC ;
 • să ia măsuri conform principiilor recunoscute de siguranță a datelor, în special să păstreze parola confidențială sau să o modifice imediat, sau să efectueze modificări în măsura în care există suspiciunea că terți neautorizați le-au luat la cunoștință;
 • să notifice imediat defecțiunile sau daunele identificate la BNC (notificarea defecțiunii);
 • să ia în cadrul rezonabilității toate măsurile care sunt posibile pentru o stabilire a defecțiunilor sau a cauzelor lor sau să faciliteze sau să accelereze înlăturarea defecțiunii.
 • după trimiterea unui mesaj de defecțiune, să despăgubească BNC pentru cheltuielile generate prin verificarea instalației acesteia, dacă și în măsura în care se constată, în urma verificării, că există o defecțiune în sfera de responsabilitate a utilizatorului.

6.3 Dacă utilizatorul încalcă în mod culpabil obligațiile menționate mai sus și dacă utilizatorul nu încetează încălcarea obligațiilor în ciuda unei somații prealabile, BNC are dreptul să rezilieze raportul contractual fără respectarea unui termen de preaviz.

6.4 Utilizatorul este responsabil pentru toate aprobările și autorizațiile necesare pentru a recepționa serviciul online.

6.5 Utilizatorul va accesa și va primi doar datele și informațiile la a căror primire este îndreptățit conform acordurilor încheiate. Utilizatorul confirmă că va despăgubi BNC pentru orice daune pe care BNC le suferă ca urmare a primirii, prelucrării sau transmiterii culpabile a datelor, altele decât cele destinate acestuia. 

6.6 Utilizatorul este, de asemenea, obligat să utilizeze serviciul online și informațiile incluse în acesta numai în sfera de aplicabilitate a contractului său și numai în scopuri proprii. Utilizatorul se obligă să nu folosească serviciul online în scopuri ilegale sau să accepte o utilizare în acest sens.

7 Garanția

7.1 BNC va întreprinde totul pentru a garanta precizia și fiabilitatea serviciului online.

7.2 În special, BNC va face tot posibilul pentru ca angajații mandatați și orice alte persoane să respecte anonimitatea utilizatorului față de terți. Organismele de la care utilizatorul obține informații sau cărora le transmite informații nu sunt considerate terțe părți în acest sens. BNC va transmite mai departe anumite informații care sunt necesare a fi transmise conform serviciului BNC, în conformitate cu prevederile contractuale. Utilizatorul trebuie să aibă grijă în acest sens să solicite eventuale consimțăminte legale privind protecția datelor, necesare de la partenerii săi contractuali, de la agenții săi mandatați sau de la consumatorii/clienții finali.

7.3 Serviciile de la BNC servesc schimbului de informații dintre producători și partenerii lor comerciali și utilizatorii finali.

Informațiile schimbate prin intermediul serviciilor de la BNC sunt supuse unor verificări cuprinzătoare și atente. Problemele din domeniul calității datelor se comunică prompt și cuprinzător către participanții la serviciul online, în funcție de caz.

În afara acestor măsuri, BNC nu își asumă nicio garanție că informațiile incluse în serviciul online sunt corecte, integre și cuprinzătoare.

8 Modificarea serviciilor oferite

BNC își rezervă dreptul de a extinde, modifica și de a întreprinde îmbunătățiri asupra serviciilor după cum consideră de cuviință și având în vedere interesele utilizatorului. BNC are, de asemenea, dreptul să reducă serviciile într-un volum rezonabil.

9 Răspunderea

9.1 BNC nu răspunde pentru faptul că informațiile care sunt introduse în portal de utilizatorii portalului sunt integrale, corecte, actuale și fără drepturile terților.

9.2 BNC nu răspunde pentru eventuale daune generate din faptul că informațiile utilizatorului pot fi vizualizate pe canalele tehnice de transmisie care sunt de obicei furnizate de furnizorul de internet.

9.3 Cu excepția cazului în care se convine altfel în cele ce urmează, BNC nu este în niciun fel răspunzătoare pentru daune, altele decât daunele săvârșite din neglijență gravă sau intenționate. În special, BNC este răspunzătoare numai pentru daunele cauzate de defecțiunile sistemului pe platforma Internet, cu intenție sau neglijență gravă.

9.4 Prezentele excluderi de răspundere nu sunt însă valabile pentru răspunderea în caz de vătămare a vieții, a integrității corporale  și a sănătății. În plus, acestea nu se aplică dacă dauna se bazează pe încălcarea unei obligații contractuale cardinale sau esențiale sau pe încălcarea unei garanții. Răspunderea BNC în temeiul Legii privind răspunderea pentru produse sau alte dispoziții legale obligatorii rămâne neafectată.

9.5 Obligația de despăgubire a BNC pentru încălcarea de obligații cardinale sau esențiale din contract se limitează întotdeauna la dauna previzibilă.

9.6 Excluderile de răspundere sau limitările existente sunt valabile și în ce privește răspunderea angajaților, lucrătorilor, colaboratorilor, reprezentanților și terților mandatați ai operatorului, mai ales în favoarea acționarilor, colaboratorilor, reprezentanților, organelor și membrilor acestora în ceea ce privește răspunderea lor personală.

9.7 În caz de forță majoră și de evenimente imprevizibile, precum incendii, greve, blocaje, precum și toate circumstanțele imprevizibile care nu se datorează BNC și care fac necesară o limitare sau o întrerupere a serviciului BNC  , BNC este scutită de obligativitatea de prestare a serviciului pentru durata limitării sau a întreruperii. Forța majoră intervine, în orice caz, atunci când BNC   trebuie să își limiteze sau să își sisteze complet serviciile ca urmare a apariției unui virus informatic în sistem, (i) deși noi ne-am protejat în mod adecvat împotriva pătrunderii unui virus informatic sau (ii) nu a fost posibilă o protecție împotriva virusului specific în condiții adecvate.  

9.8 În niciun caz BNC nu va fi responsabilă pentru orice pierderi suferite de utilizator ca urmare a informațiilor incomplete sau incorecte furnizate pentru serviciile BNC prestate de BNC .

Excepții de la această excludere de răspundere sunt cazurile în care au trebuit să fie incluse sau au fost incluse chiar prin intermediul BNC, informații inexistente sau incorecte, precum și cazurile cu intenție sau din neglijență gravă.

9.9 Utilizatorul este răspunzător pentru toate consecințele și dezavantajele cauzate de acesta care decurg din utilizarea neglijentă sau intenționată gravă sau ilegală a serviciilor BNC de către utilizator sau din faptul că utilizatorul nu își îndeplinește celelalte obligații cu neglijență sau intenție gravă.

10 Perioada de derulare și rezilierea

10.1 Contractul de utilizare este încheiat pe o perioadă nedeterminată. Pentru anumite servicii individuale BNC poate fi aplicabilă o altă perioadă de derulare ce este trecută în condițiile respective ale serviciului.

10.2 Dreptul ambelor părți de a rezilia contractul în orice moment dintr-un motiv important rămâne neafectat. Un motiv important pentru BNC există în special, dar nu exclusiv, în cazul încălcării intenționate a obligațiilor prevăzute la punctul 6 pe care utilizatorul nu le-a remediat, în ciuda unei notificări prealabile.

11 Sediul instanței competente

Locul de jurisdicție pentru toate contractele încheiate cu BNC este oraşul Sofia din Bulgaria, cu condiția ca utilizatorul să fie un comerciant, o persoană juridică de drept public sau un fond special de drept public.

12 Prevederi finale

12.1 Modificările și completările la reglementările prevăzute în clauzele și condițiile noastre trebuie efectuate în scris. Acest lucru se aplică și eliminării cerinței pentru formularul scris.

12.2 Nicio parte nu are voie să cedeze terților drepturile ce-i revin conform prezentului contract fără o aprobare prealabilă a celeilalte părți.

12.3 Este valabilă legislația românească .

12.4 Dacă anumite prevederi ale contractului sunt invalide sau inaplicabile, acest lucru nu afectează validitatea celorlalte prevederi contractuale. În cazul în care utilizatorul este un comerciant, o entitate juridică de drept public sau un fond special de drept public, părțile vor înlocui prevederea ineficientă sau imposibilă cu o dispoziție care se apropie cât mai mult posibil de conținutul economic al dispoziției ineficiente sau inaplicabile.

Întocmit de Brand New Communication EOOD,Liebherr Hausgeraete Marica  EOOD  

Versiunea 2021